Pamfletter och guider

Här samlar vi kortare pamfletter, guider och liknande.

Vad är anarkism – en kort introduktion av anarkism.info (egenproducerad)
Vår egen pamflett med en kort introduktion till anarkism.

Bakunin och social organisering (egenproducerad)
En redigerad översättning som tar itu med några vanliga missvisande anklagelser riktade mot Bakunin, samt ger en inblick i hans idéer om social organisering.

Generell tanke om revolution på 2000-talet (egenproducerad) (Ny utskriftsversion)
En text om revolution och organiseringsteori från ett anarkistiskt perspektiv.

Handbok för studentorganisering
En handbok tips om horisontell, direktdemokratisk och direkt-aktionsbaserad studentorganisering. Utgår från brittiska förhållanden men mycket är tillämpbart även i Sverige.

Att förändra allt
En översättning av amerikanska Crimethincs “To Change Everything”, som skrivarkollektivet brevbomb gjort.

Vad är anarkism?
En introducerande text av Jonas Lundström som på ett tillgängligt sätt går igenom grunderna för anarkismen.

A History of Anarcho-Syndicalism
En självstudiekurs om anarkosyndikalismens historia, från Solidarity Federation

Välj något annat – anarkistiska texter om att rösta…eller inte
Ett valhäfte som någon sammanställt med texter kritiska till röstande i parlamentariska val.