Pamfletter och guider

Här samlar vi kortare pamfletter, guider och liknande.

Handbok för studentorganisering
En handbok tips om horisontell, direktdemokratisk och direkt-aktionsbaserad studentorganisering. Utgår från brittiska förhållanden men mycket är tillämpbart även i Sverige.

Bakunin och social organisering (egenproducerad)
En redigerad översättning som tar itu med några vanliga missvisande anklagelser riktade mot Bakunin, samt ger en inblick i hans idéer om social organisering.

Att förändra allt
En översättning av amerikanska Crimethincs “To Change Everything”, som skrivarkollektivet brevbomb gjort.

Vad är anarkism?
En introducerande text av Jonas Lundström som på ett tillgängligt sätt går igenom grunderna för anarkismen.

A History of Anarcho-Syndicalism
En självstudiekurs om anarkosyndikalismens historia, från Solidarity Federation