ATT INTE RÖSTA ÄR RÄTT VAL

Jag röstar inte i parlamentariska val. Nedan följer några av mina personliga motiv, och eventuellt generella argument, för att inte rösta.

Det är kontraproduktiv att stödja och bidra till att upprätthålla ett system som man samtidigt bekämpar. Om alla, eller tillräckligt många, inte röstade skulle det parlamentariska systemet i teorin utmanas och sluta att fungera. Att inte rösta blir på detta sätt en slags direkt aktion. Rösta inte på din förtryckare! 

Att rösta spelar ingen roll. Grundläggande förändring som kommit historiskt har oftast drivits på av sociala rörelser. Det vill säga, förändring kommer underifrån, inte ifrån politiker. Att rösta i politiska val med argument som att ”det är viktigt att delta, att påverka på alla tillgängliga sätt”, ”vi måste skydda demokratin”, eller ”det behövs vettiga personer i politiken”, är inte hållbara i detta sammanhang. 

Istället för att lägga sin energi på att rösta är det bättre att lägga ens tid på sociala rörelser. Om jag vill driva en fråga kan jag göra det på andra sätt än att rösta och sedan förvänta mig att politiker ska göra som jag vill. Istället för att folk och deras engagemang slukas upp av partier kan dessa resurser läggas på att driva utomparlamentariska projekt, som på riktigt förändras folks liv. 

Det är en självmotsägelse att rösta i politiska val och samtidigt vara motståndare till nationalstaten. Idag syftar alla val och alla partier till att upprätthålla nationalstaten. På så sätt blir en röst i val, en röst på staten.

Partier är mer än enstaka frågor. Även om man röstar på ett parti som man tycker driver en fråga på ett bra sätt, kommer det att finnas många andra frågor som det partiet driver som man inte stöder. Risken är också att ens ställningstagande för ett specifikt parti skapar en slags luddig allians med partiet, som gör att man framöver luras att heja på partiet i det politiska spelet. Bättre då att inte låta sig luras och hata alla partier lika mycket! 

Att inte rösta en subversiv handling. Krossa systemet genom att inte delta! 

Kommentarer

 1. 64-åringen.

  Svagheten i ert resonemang är att fascister och monarkister inte heller röstar. Folk i stort jämställer i sin kunskap anarkism och fascism. Ni bör först definiera det anarkistiska samhället och sedan förklara varför inte parlamentet behövs i ett anarkistiskt samhälle. Jag gillade bättre idén att anarkister röstar blankt i parlamentariska val enbart för att inte jämställas med fascister som inte röstar alls. 1980-tal. A5-ark. Ingen aning om grupp? Kommer ni att misstänka varandra för att rösta i hemlighet. Kommer personer att kontrollera efter valet om någon av er har röstat? Kommer de/den personen att uteslutas? Även inom anarkismen kan det uppstå grupptryck från informella makthavare. Mitt förslag är att inom den anarkistiska miljön så röstar man inte. Inte heller tas beslut fram genom votering. Men likt onani så fråga man inte. Ett medlemskap i ett parlamentariskt parti så bör den personen inte bli en del av gemenskapen.

  1. Inlägg
   Författare
   Alf

   Resonemangen i texten är mina egna. Dvs, resonemangen står för den här skribenten och inte för kollektivet anarkism.info som helhet (vilket du verkar tro). Personligen lägger jag mig inte i vad andra anarkister gör gällande röstning. Dina funderingar ifall att jag (eller a.info?) skulle vilja kontrollera andra anarkister, utesluta kamrater (från vad?), passar därför inte i detta sammanhang. Däremot diskuterar/debatterar jag gärna frågan gällande röstning i parlamentariska val/politiska partier (vilket är syftet med min text).

   Texten berör deltagande (röstning) parlamentariska val, i dagens liberaldemokratiska kapitalistiska samhälle. Min kritik mot röstning behöver förstås utifrån detta sammanhang. Dvs, jag för inte fram kritik av röstning per se, generellt (vilket du verkar tro). Således är detta inte tillfället att redogöra för röstning generellt. Men, kort sagt, har jag verkligen inte några problem med att/om det röstas i anarkistiska sammanhang, idag eller i framtiden, t ex för att besluta om saker.

   Vad gäller din synpunkt att kritik av röstning behöver börja med att man först redogör hur man vill/tänker att ett anarkistiskt ”samhälle” ska se ut. Jag resonerar gärna om hur anarkism kan manifesteras. Men eftersom min text inte handlar om det, inte heller kritiserar röstning generellt, utan specifikt röstning i dagens samhälle, på politiska partier, i parlamenten, tycker jag att det går alldeles utmärkt att kritisera den typen av röstning, utan att redogöra hur jag vill/tänker att ett anarkistiskt ”samhälle” borde se ut. Det blir så att säga två olika frågor, röstning generellt (vilket min text inte berör), och röstning för politiska partier (vilket min text berör).

   Jag tycker personligen det är nyttigt/viktigt för mig att i varje politiskt/parlamentariskt val förnya mitt beslut huruvida jag vill rösta eller inte. På detta sätt har jag gjort de senaste åren/valen, och jag har kommit fram till att jag inte vill rösta (bl a av anledningarna som jag angav i texten). Hur jag ställer mig gällande att rösta i nästa val, blir en senare fråga.

   Min inställning till att rösta på politiska partier/i parlamentariska val kan alltså sammanfattas till: det viktiga är inte lägga någon större energi/tilltro till att rösta, för det har ingen betydelse, utan att hellre lägga mer tid/energi på anarkistisk organisering, som kan förändra min och mina kamraters vardag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.