Hej världen – det här är anarkism.info

Anarkism.info är ett decentraliserat anarkistiskt mediekollektiv, som syftar till att skapa och tillgängliggöra anarkistisk media – texter, bilder, poddar, filmer och allt annat en kan tänka sig.

Vi lever idag i ett samhälle där det sker en allt större polarisering, och där årtionden av neoliberal politik nu gått på grund och antagit nyfascistiska nyanser. Samhället, statens kontroll över oss, och kapitalismens olika uttrycksformer förändras i snabb takt framför våra ögon. Ändå är det väldigt få som erbjuder tilltalande och samtidigt realistiska alternativ för att göra oss fria och för att bygga ett samhälle som tillfredsställer våra behov, snarare än tvärtom. De som ändå gör det är inte politiker, utan människor som tagit saken i egna händer och organiserat sitt eget motstånd utifrån sin egen vardag och sina gemensamma behov.

Vi tror att anarkismen är ett verktyg för att ta oss åt det hållet, och med dess teori och praktik ingjuta våra rörelser med kraft och självförtroende. Vi vill både ta upp anarkism ”med stort a”, det vill säga de anarkistiska rörelser både då och nu från vilka vi kan lära oss saker och med vilka vi känner solidaritet och samhörighet, men också alla andra initiativ och rörelser som genom självorganisering försöker kämpa mot olika former av förtryck. För oss handlar anarkism i praktiken främst om just sådan självorganisering och om social rörelse underifrån.

Vi som har startat anarkism.info är en brokig skara, från olika håll i Sverige och även ett antal boende utomlands. Vi har olika intressen, infallsvinklar, och saker vi är bra på. Vi har alla varierande erfarenheter av förtrycksmekanismerna i dagens samhälle – staten, kapitalismen, rasism, fascism , och normerande patriarkala strukturer, för att nämna några. Vi har som grupp inte någon speciell politisk linje förutom den svarta tråd som förenar oss – anarkismen som metod, dess kritik av alla former av förtryck, samt praktiker eller principer som självorganisering, inbördes hjälp, autonomi och direkt aktion.

Resultatet av allt detta kommer alltså, hoppas vi, att vara lika mångsidigt. Vi kommer att skriva texter om våra praktiska erfarenheter, om de olika rörelser vi är en del av, om teorier vi tror kan hjälpa oss att förstå och verka i vår omgivning, om platser och organisationer vi besöker, och förhoppningsvis mycket mer. Det finns också ambitioner att göra allt ifrån affischer, klistermärken och trycksaker till video och annan interaktiv media.

Men vi kommer att skynda långsamt. Vi har alla jobb, familjer, skola eller andra åtaganden, och kommer att bidra till att driva projektet framåt efter förmåga. Vi ser det här som en process av lärande lika mycket som av tillgängliggörande, och vi vill att det ska vara kreativt och glädjefyllt istället för det tvång vi redan har alltför mycket av i vår vardag.

Låt upproret börja – ingen är fri förrän alla är fria!

Kommentarer

  1. Inlägg
   Författare
 1. John Magic

  Hej!

  Intressant. Vad tycker ni om anarkokapitalister? Dom vill ju också vara fria och organisera sig i valfria strukturer. Den marknad dom vill frigöra är väl ungefär samma som Marx ville? Man ska kunna gå till bonden och köpa mjölk utan att livsmedelsverket lägger sig i med regleringskrav. Macken ska kunna sälja bensin till inköpskostnad plus marginal utan att tvingas lägga på en enorm energiskatt som kväver vår landsbyggd. Och så vidare…

  1. Inlägg
   Författare
   admin

   Hej John!

   Vi anser inte att ”anarko”-kapitalism är en del av den anarkistiska rörelsen, eftersom de som kallar sig så missar nästan alla former av förtryck i sin analys (kapitalism, patriarkat, rasism, osv), och anarkismen är mot *alla* former av förtryck och hierarkier, inte bara mot vissa specifika, som exempelvis staten. Historiskt sett har anarkismen också alltid varit antikapitalistisk.

   Det är också viktigt att påpeka att anarkister inte har samma definition av kapitalism som ”anarko”-kapitalister. Snarare än att fokusera på byteshandel så fokuserar anarkismens analys av kapitalismen på de sociala relationer som den ger upphov till – det vill säga på klassamhället, där kapitalister tack vare sin privata egendom och sitt kapital kan lägga beslag på resultatet av arbetarklassens arbete.

   Den privata egendomen försvaras ytterst av staten, och skulle inte kunna existera i ett statslöst samhälle. Men det betyder inte att människor inte skulle kunna ha olika personliga ägodelar, bara att de resurser som används för att tillsammans tillfredsställa samhällets behov inte kan monopoliseras av en kapitalistklass, utan förvaltas gemensamt av dem de berör.

   Så trots att alla anarkister är antikapitalister, så finns det de som ser en större eller mindre roll för marknader. Men de flesta anarkister anser att marknader, som vi ser dem idag, varken är särskilt önskvärda eller realistiska alternativ för att organisera fria samhällen, vare sig historiskt, antropologiskt eller hypotetiskt, och att inbördes hjälp och samhällsproduktion baserad direkt på behov är effektivare sätt att tillgodose samhällets och individers intressen än konkurrens och marknadsutbyte.

   En längre analys av varför ”anarko”-kapitalismen förkastas av anarkister kan du hitta här:
   http://anarchism.pageabode.com/afaq/secFcon.html

 2. John Magic

  Hej o tack för svar! Intressant med det historiska perspektivet. Jätteklurigt det där med skillnaden mellan personliga ägodelar och privat egendom. Sånt kan ni skriva mer om på sajten.

  En annan fråga, det där med att privat egendom ytterst försvaras av staten. Polisen kommer ju inte direkt när man ringer. Försvaras inte egendom ytterst av dom som är runtomkring när det kommer tjuvar? Särskilt om dom är beväpnade.

  1. Inlägg
   Författare
   admin

   Hej igen,

   Med “ytterst” menar vi inte att de alltid är först på plats, utan att om du ser på samhället på ett övergripande strukturellt plan, så är det staten som försvarar de rådande förhållandena, inklusive egendomsnormerna. Polisens roll historiskt, till exempel, har sitt ursprunng i att jaga förrymda slavar och kontrollera arbetare i de nya industrierna under industrialismens uppgång. I praktiken kan en exemeplvis försöka att ha en stor demonstration, att ockupera en fabrik, ett torg, eller en bostad, och se vem det är som dyker upp och försöker upprätthålla “ordningen”.

   Men du är ju något på spåren angående hur det skulle kunna vara om inte staten eller en motsvarande hierarkisk struktur fanns – då skulle människor genom självorganisering förvalta sina lokalsamhällen, och egendomsnormerna skulle se mycket annorludna ut, för ingen skulle kunna påstå sig “äga” hus där andra bor, platser där andra arbetar, eller resurser som är viktiga för samhällets välmående och utveckling. Det skulle helt enkelt upplösa den privata egendomen och transformera den till gemensam förvaltning, allmänningar, och liknande.

 3. En bibliotikarie

  Hej!

  Ville bara lyfta fram att det finns ett svenskt Anarkistiskt Bibliotek som gärna vill bli uppmärksammat och nyttjat. Även om det finns länkar på den engelska huvudsidan, så är det ju förstås trevligt när den svenskspråkiga länkas och sprids direkt.

  Jättekul med anarkism.info!

  Kamratliga lyckönskningar,

  1. Inlägg
   Författare
   admin

   Hej,

   Tack!

   Vi länkar redan den engelskspråkiga huvudsidan, men du har rätt, det är bra om den svenska också får exponering – vi lägger till den!

  1. Inlägg
   Författare
  1. Inlägg
   Författare
 4. Staffan / Konst & Politik

  Jon Magic: Skillnaden mellan privat egendom (produktionsmedel och kapital etc) och personliga tillhörigheter (tandborste, kläder, cykel, mobil etc) är uppenbar. Privat egendom skall överföras till samhället i sin helhet, men det man har i sin lägenhet är trivialt i sammanhanget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.